>  سریال ایران

blank

«در کنار هم ۲» در راه است

به گزارش باکس افیس ایران: تصویربرداری سریال «در کنار هم٢» به تهیه کنندگی آرزو ابوحمزه با محوریت موضوع فرزندپروری و مبارزه با اعتیاد از نیمه گذشت. «در کنار هم ۲»...