>  سریال ایران

blank

عوامل سریال نهنگ آبی + عکس

تهیه کننده:سعیدملکان کارگردان:فریدون جیرانی نویسنده:بهرام توکلی مجری طرح:محمدرضامنصوری گروه فیلمبرداری:علی قاضی فیلمبردار:علیرضا دهقان دستیاراول فیلمبردار:سعیدخراسانی مجری نور:مصطفی صادقی مسئول امورحرکتی:علیرضاکریمی دستیاران فیلمبرداری:ستارگودرزی/ایمان رمضانی/امیرحسین کتب زاده/سعیدحاتمی پشتیبانی فنی و تجهیزات:امیرزمستانی تکنسین...