>  سریال ایران

فرید سجادی حسینی

داشتم در سینما فسیل می‌شدم

به گزارش باکس افیس ایران: روزنامه خراسان نوشت: فرید سجادی حسینی بازیگر «هم‌سایه»، از بازی در این سریال و تجربه همکاری با اصغر فرهادی در «فروشنده» می‌گوید بخش‌هایی از صحبت‌های...