فیلم

نمایش عمومی «رویای بنفشه‌ها» در مستندات یکشنبه خانه هنرمندان

به گزارش باکس افیس ایران: چهاردهمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به پخش فیلم‌های مستند می‌پردازد، به اولین نمایش عمومی فیلم مستند «رویای بنفشه‌ها» ساخته اسماعیل...