تئاتر مولوی

تئاتر مولوی همچنان تعطیل است

به گزارش باکس افیس ایران: مدیر مرکز تئاتر مولوی اعلام کرد میزبانی از نمایش‌ها در این مرکز منوط به بهبود شرایط کرونایی و صدور مجوزهای لازم از سوی دانشگاه تهران...