آثار سینمایی

«نپتون»، «اکتبر»، «مصطفی» و «جشن مردگان» در راه سینما

به گزارش باکس افیس ایران:  شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با چهار فیلم‌نامه «نپتون»، «اکتبر»، «مصطفی» و «جشن مردگان» موافقت کرد. فیلم‌نامه‌های «نپتون» به تهیه‌کنندگی مهدی...

کمتر از یک دقیقه