هنرمندان پیشکسوت

آخرین وضعیت درمانی محمدعلی کشاورز

به گزارش باکس افیس ایران: سید محمد طباطبایی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی محمدعلی کشاورز،‌ از پیگیری وزیر ارشاد برای تسریع در روند درمان این هنرمند...