دسته : سریال ایران

سریال

تلویزیون، «پایتخت» را تحریم کرد

به گزارش باکس افیس ایران:  درحالیکه سال‌های گذشته، شبکه‌های مختلف تلویزیون بارها بازپخش سریال «پایتخت» را روی آنتن می‌فرستادند، این سریال از ابتدای سال ۱۴۰۱ روی آنتن تلویزیون نرفته است....