>  جشنواره موسیقی

موسیقی

سناریوهای برگزاری«موسیقی فجر۳۶»

به گزارش باکس افیس ایران: مدیر بخش بین‌الملل سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر درباره سناریوهای احتمالی برای برگزاری این رویداد در شرایط کرونایی، توضیحاتی ارائه کرد. اردوان جعفریان مدیر بخش...