>  جشنواره موسیقی

رپ

احتمال لغو جشنواره موسیقی «رپ»

به گزارش باکس افیس ایران: برگزاری جشنواره تابستانی موسیقی «رپ» تونس در هاله‌ای از ابهام است. بنابر اعلام ستاد برگزاری جشنواره تابستانی موسیقی «الراب» (رپ)، برگزاری این رویداد به دلیل...