>  جشنواره فیلم

اسکار

تبعیت انجمن بازیگران از اسکار

به گزارش باکس افیس ایران: جوایز انجمن بازیگران نیز مانند اسکار ، شامل فیلم‌هایی که به صورت استریم نمایش داده شدند، خواهد شد. قوانین رسمی امسال جوایز انجمن بازیگران آمریکا...