>  جشنواره فیلم

کرونا

معرفی فیلم‌های بخش «کرونا» جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم‌های بخش «کرونا» پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند. فیلم‌های بخش غیررقابتی «کرونا» در پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» معرفی شدند. این فیلم‌ها به...

جوایز فیلم مستقل بریتانیا

«بیفتا» برندگانش را شناخت

به گزارش باکس افیس ایران: جوایز فیلم مستقل بریتانیا (بیفتا) برندگانش را شناخت و به فیلمی که توسط علیم خان کارگردان پاکستانی الاصل ساخته شده ۶ جایزه داد. اولین فیلمی...