>  جشنواره فیلم

آکادمی

جوایز وبی برندگانش را شناخت

به گزارش باکس افیس ایران: آکادمی بین‌المللی هنرها و علوم دیجیتال اسامی برندگان امسال خود را که در دوران کرونا بهترین استفاده از اینترنت را کردند، معرفی کرد. جوایز وبی...