پسر دلفینی

تبلیغات را ادامه می‌دادیم، «پسر دلفینی» دو برابر امروز فروش داشت

به گزارش باکس افیس ایران:  محمدامین همدانی با اشاره به اینکه سینمای انیمیشن همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته، تأکید کرد: بی‌مهری‌ها به سینمای انیمیشن حاصل سلبریتی‌محور بودن سینمای ایران است....