پردیس تئاتر شهرزاد

«گره‌گاه» خوانش می‌شود

به گزارش باکس افیس ایران:  نمایشنامه های «گره‌گاه» و «پارانوئید» به کارگردانی پیمان چراغی اول و سوم اسفند ماه در قالب نمایشنامه خوانی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شوند. نمایشنامه‌خوانی...