هنرهای نمایشی

«پنگوئن‌ها» و « غول نخودفرنگی » میزبان مدیرکل اداره‌ی هنرهای نمایشی

به گزارش باکس افیس ایران: مدیرکل اداره‌ی هنرهای نمایشی به تماشای «پنگوئن‌ها» و « غول نخودفرنگی » نشست. کاظم نظری (مدیرکل اداره‌ی هنرهای نمایشی) یکشنبه ۲۳ مردادماه با حضور درتالار...