هنرهای نمایشی

سالن‌های «تئاتر» باز است

به گزارش باکس افیس ایران: سالن‌های تئاتر از امروز باز هستند و در صورت تمایل گروه‌ها، نمایش‌ها می‌توانند اجرا شوند. قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی درباره این موضوع که آیا...