محمدمهدی اسماعیلی

وزیر ارشاد به تماشای «علمدار» نشست

به گزارش باکس افیس ایران: محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه گذشته به دیدن موسیقی نمایش «علمدار» نشست. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه چهاردهم...