فضای مجازی

ریحانه پارسا به قتل رسید؟

به گزارش باکس افیس ایران: از صبح امروز اخباری مبنی بر قتل ریحانه پارسا در فضای مجازی منتشر شده اما هنوز هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است. از...