علیرضا استادی

طیف متنوع داوطلبان رشد

به گزارش باکس افیس ایران:  در پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد، آثار متفاوتی برای حضور در جشنواره داوطلب شده‌اند؛ از ستایش صلح و داستان ملی‌پوش شدن نوجوانی فقیر...