سازمان سینمایی

آیین‌نامه اکران ۱۴۰۰ تدوین شد

به گزارش باکس افیس ایران: دبیر شورای صنفی نمایش با بیان تصویب آیین‌نامه اکران سال آینده گفت: تاکنون چهار فیلم متقاضی اکران نوروزی شده‌اند. مرتضی شایسته درباره جزئیات جلسه 26...