رویای سهراب

ادامه فیلم رویایی سهراب در کاشان

به گزارش باکس افیس ایران علی قوی تن کارگردان «رویای سهراب» که به تازگی فیلمبرداری سکانس های باقی مانده آن آغاز شده است در گفتگو با خبرنگار مادرباره آخرین وضعیت...