دسته : نوستالژی

به گزارش باکس آفیس ایران:

گاو ۵۰ ساله شد

به گزارش باکس آفیس ایران:  مجله فیلم در شماره ویژه روز ملی سینما ابتکاری به خرج داده و آن را اختصاص داده به گاو و قیصر دو پنجاه سال اثرگذار...

معرفی فیلم تاراج

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم « تاراج» از جمله ساخته های به یاد ماندی ایرج قادری در دهه شصت است. سناریو این فیلم را سعید مطلبی بر اساس طرحی...

محمد علی حدت آقای پوستر

به گزارش باکس افیس ایران:  گفتگوی ویژه با  استاد محمد علی حدت یکی از بزرگترین طراحان پوستر در ایران که طراحی بیش از 600 پوستر سینمایی را در کارنامه خود...