>  سینمای جهان

تصاویر نادر

فیلم دیوید بویی ساخته شد

به گزارش باکس افیس ایران: فیلمی براساس زندگی دیوید بویی که یکی از تاثیرگذارترین موسیقی دانان قرن بیستم است با استفاده از هزاران ساعت تصاویر نادر از او ساخته شده...