>  سینمای ایران

«پیشی میشی» مجوز نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت...