>  جشنواره فیلم

blank

یک جایزه دیگر برای اسکورسیزی

به گزارش باکس افیس ایران: انجمن جلوه‌های ویژه آمریکا اعلام کرد همراه با نمایش فیلم «ایرلندی» از یک عمر دستاوردهای این کارگردان و تاثیر آن در صنعت سینما تجلیل می‌کند....