>  جشنواره تئاتر

محمودرضا رحیمی

پوستر «تئاتر+خانه» رونمایی شد

به گزارش باکس افیس ایران: محمودرضا رحیمی دبیر جشنواره مجازی «تئاتر+خانه» ویژگی های این جشنواره را تشریح کرد. محمودرضا رحیمی دبیر جشنواره مجازی «تئاتر+خانه» درباره این جشنواره گفت: ما در...