>  جشنواره تئاتر

توحید معصومی

توضیحات دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت درباره کمّیت و کیفیت آثار

به گزارش باکس افیس ایران: توحید معصومی گفت: در هفدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت شاهد استقبال خوب هنرمندان عرصه نمایش بوده‌ایم. توحید معصومیتوحید معصومی دبیر اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت،...