>  جشنواره تئاتر

تئاتر دانشگاهی

«زیستن در شهر»آغاز می‌شود

به گزارش باکس افیس ایران: جدول «جدول اجراهای بخش تجربه های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با عنوان «زیستن در شهر» منتشر شد. اجراهای بخش...