تئاتر

«لیر بیچاره» و دیگران چقدر فروش داشتند؟

به گزارش باکس افیس ایران: آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها مشخص شد.

این آمار با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان منتشر شده است.
نمایش «گربه نره و روباه مکار » به کارگردانی اوشان محمودی که از روز ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده ، تا پایان روز جمعه ۱۲ خرداد ماه با مجموع ۶ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۴۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۶۰ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «خدای جهنم » به کارگردانی سیاوش جامع که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته با مجموع ۸ اجرا و ۲۹۴ تماشاگر، ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « نقطه ویرگول» به کارگردانی امیر سفیری نیز که از روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه ۱۲ خرداد ماه با ۹ نوبت اجرا و میزبانی از ۴۳۵ تماشاگر به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش « زوج ناجور» به کارگردانی محمد حسین پیوندی هم که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۱۰ نوبت اجرا و میزبانی از ۷۵۷ تماشاگر به فروشی معادل ۵۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصه های درگوشی » به کارگردانی حسین حیدری‌پور نیز که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده ، تاکنون با ۱۰ نوبت اجرا ، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان و۴۳۸ تماشاگر ،۲۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش ـ«بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری نیز که از روز ۸ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون ۴۷۵ تماشاگر و ۴۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «پروانه و یوغ» به کارگردانی امیر محمد دشتگلی نیز که از روز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا کنون با ۷ اجرا و ۲۵۸ تماشاگر به فروشی معادل ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی هم که از روز ۲۱ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ با مجموع ۱۸ اجرا ، ۴۲۵ تماشاگر و ۲۱ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزایی هم که از روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، تا روز ۹ خرداد ماه با ۱۷ نوبت اجرا و ۳۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۸ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی نیز که از روز اول خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۱۱ نوبت اجرا و ۳۵۹ تماشاگر به فروشی معادل ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «درگوشی » به کارگردانی نرگس اصغری هم که از روز ۲۵ اردیبهشت ماه در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۲ نفر و قیمت بلیت ۵۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا و ۸۲۹ تماشاگر به فروشی معادل ۳۳ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۷۵ تومان دست یافته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی نیز هم که از روز ۲۰ اردیبهشت ماه در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر و قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۹ اجرا و ۴ هزار و ۲۸۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۲۵۹ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۷۰ تومان دست پیدا کرده است.

 


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند