آمار

«سیندرلا» ۱۷۵ میلیون تومان فروخت

به گزارش باکس افیس ایران: آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه پنجم خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها مشخص شد.

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه پنجم خرداد سال ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «خدای جهنم » به کارگردانی سیاوش جامع که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته با مجموع ۲ اجرا و ۷۲ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « نقطه ویرگول» به کارگردانی امیر سفیری نیز که از روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۳ نوبت اجرا و میزبانی از ۱۷۴ تماشاگر به فروشی معادل ۱۰ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش « زوج ناجور» به کارگردانی محمد حسین پیوندی هم که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با ۴ نوبت اجرا و میزبانی از ۳۳۰ تماشاگر به فروشی معادل ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصه‌های درگوشی» به کارگردانی حسین حیدری پور از جمله آثار نمایشی جدید تئاتر شهر است که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده است. این نمایش تاکنون با ۵ نوبت اجرا، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و ۲۱۴ تماشاگر، ۱۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « پروانه و یوغ » به کارگردانی امیر محمد دشتگلی نیز که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با ۲ اجرا و ۱۰۲ تماشگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی هم که از روز ۲۱ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه ۵ خرداد با مجموع ۱۲ اجرا ( احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۲۷۹ تماشاگر و ۱۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزایی هم که از روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته است (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ با ۱۴ نوبت اجرا و ۲۵۲ تماشاگر به فروشی معادل ۶ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی نیز که از روز اول خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز ۵ خرداد ۱۴۰۲ (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۵ نوبت اجرا و ۹۵ تماشاگر به فروشی معادل یک میلیون و ۶۵۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «درگوشی» به کارگردانی نرگس اصغری هم که از روز ۲۵ اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا و ۵۴۱ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۲۱ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی هم که از روز ۲۰ اردیبهشت در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر و قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۳ اجرا و ۲ هزار و ۹۰۸ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۱۷۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند