گیج گاه

«گیج گاه» پروانه نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش فیلم «گیج گاه» موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر خود...