گوهر خیر اندیش

مشت اخر مهدی فخیم زاده

[caption id="attachment_32927" align="alignnone" width="1200"] مشت اخر[/caption]

گوهر خیراندیش: دخترم به خاطر «معمای شاه» از سینما طرد شد

گوهر خیراندیش گفت:«متاسفانه بعد از سریال «معمای شاه»، دخترم را از سینما طرد کرده‌اند و برای هر پروژه سینمایی که پیشنهاد می‌شود، می گویند همان دختری که در معمای شاه...