گواتمالا

شیفته جاده جادویی

به گزارش باکس افیس ایران: آیدا پناهنده از یک کوتاه ساز خلاق؛ تا کارگردان فیلم بلند، راه خاص خودش را رفته است. راهی که گاهی متفاوت است. گاهی هم پُر...