کپی رایت

همه چیز امکان دارد!

به گزارش باکس افیس ایران: کمال تبریزی که این روزها به عنوان دبیر بخش فیلم جشنواره "هنر زنده است"، مشغول به مقدمات برگزاری این رویداد در دوران کروناست، گفت: این...