کشتارگاه

«کشتارگاه» مجوز نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش مجوز نمایش ۲ فیلم سینمایی«قتل عمد» و «کشتارگاه» را صادر کرد. اولین جلسه شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در سال جدید...