کرونا

نمی‌توان سودهای چند ساله‌ را در جیب گذاشت و برای ضرر کرونا از بیت‌المال طلب‌کار شد

به گزارش باکس افیس ایران: محمدمهدی عسگرپور با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تعطیلی رویدادهای فرهنگی و سینمایی برای جبران خسارت‌های پیش آمده ناشی از شیوع کرونا در سینما گفت:...