پیشی میشی

چالش فیلم‌های تازه اکران

به گزارش باکس افیس ایران: همزمان با افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت سه فیلم سینمایی که در انتظار ورود به چرخه اکران از ۲۵ تیرماه بودند، با ابهاماتی مواجه شده...

«پیشی میشی» مجوز نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت...