پیتر پن

نمایش آنلاین هفت فیلم تئاتر در جشنواره «پنجمک»" class="yt-image-wrap">

نمایش آنلاین هفت فیلم تئاتر در جشنواره «پنجمک»

به گزارش باکس افیس ایران: به نقل از روابط‌عمومی گروه تئاتر مستقل، نمایش آنلاین هفت فیلم تئاتر «آرش کمانگیر»، «هانسل و گرتل»، «بابا لنگ دراز»، «پوستین زرین»، «پیتر پن»، «شاهزاده...