پساکرونا

«فقرات بی‌ستون» یک تجربه شخصی است

به گزارش باکس افیس ایران: میلاد شجره کارگردان «فقرات بی‌ستون» با توضیح چگونگی اجرای این اثر عنوان کرد برای اجرای این نمایش در شرایط فعلی، یک تصمیم گروهی گرفته شده...