پروانه نمایش

«۲۸۸۸» پروانه نمایش گرفت

به گزارش باکس افیس ایران: شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم «رو در رو» و «۲۸۸۸» موافقت کرد. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور...

کمتر از یک دقیقه