پردیس احمدیه

«تومان» در آستانه اکران

به گزارش باکس افیس ایران: مرتضی فرشباف درباره آخرین وضعیت اکران و تولید فیلم‌های خود «تومان» و «سهراب شهید ثالث» توضیحاتی داد. مرتضی فرشباف کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت اکران...