ونیز

روزهای ونیز منهای ایران!

به گزارش باکس افیس ایران: فهرست فیلم‌های بخش روزهاى ونیز فستیوال جهانی فیلم ونیز اعلام شد. دوازده فیلم‌ حاضر در هفدهمین دوره برگزاری بخش روزهای ونیز جشنواره جهانی فیلم ونیز...