نمایشی تاریخی

نقدی به سریال «خاتون»

به گزارش باکس افیس ایران: روزنامه ایران نوشت: در یک دهه اخیر آثار نمایشی تاریخی در حوزه سریال سازی، خاصه آنها که در فضای صد سال اخیر، یعنی تاریخ معاصر...