ندا قربانیان

تمام اعضای کانونِ نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران استعفا دادند

به گزارش باکس افیس ایران:  تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسانِ کانونِ نمایش‌نامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران متن استعفایی را منتشر کردند. متن استعفای تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسانِ...