میلاد نسیم سبحان

«نفس نکش» آماده نمایش شد

به گزارش باکس افیس ایران: فیلم کوتاه «نفس نکش» به کارگردانی میلاد نسیم سبحان آماده نمایش شد. میلاد نسیم سبحان درباره روند تولید فیلم کوتاه «نفس نکش» گفت: دو فیلم...