موسیقی

چالش ساسی مانکن

به گزارش باکس افیس ایران: روزنامه فرهیختگان نوشت: رضا مهدوی ، یکی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه موسیقی است که هم دستی در نواختن ساز دارد و هم دستی در...