مهسا امینی

پاسپورت علی ضیا توقیف شد؟

به گزارش باکس افیس ایران:  برخی سایت‌های خبری از توقیف پاسپورت علی ضیا مجری مشهور صداوسیما و برنامه «فرمول یک» خبر دادند. در خبرهای غیر رسمی آمده است که علی...

کمتر از یک دقیقه