مهرشاد ملکوتی

معمای دستمزد در پلتفرم‌ها

به گزارش باکس افیس ایران: مهرشاد ملکوتی معتقد است که دستمزد عوامل فنی در تولیدات پلتفرم‌ها کاهش داشته و در کوچ عوامل تولید از سینما به شبکه خانگی باز هم...