منوچهر شاهسواری

ناظران قرعه‌کشی اکران فیلم‌های سینمایی چه کسانی هستند؟

به گزارش باکس افیس ایران:  در جلسه اخیر شورای صنفی نمایش درباره روند قرعه کشی اکران فیلم‌های سینمایی تصمیم تازه‌ای گرفته شد. اعضای شورای صنفی نمایش ، در پایان جلسه...