منتقد سینما

غم بیکران موقعیت مهدی ، سبک حادثه‌ای روز صفر و سینمای سیاه مرد بازنده

به گزارش باکس افیس ایران: منتقد سینما گفت: «موقعیت مهدی» مخاطب را در غمی بیکران غوطه‌ور می‌کند؛ سازندگان «روز صفر» در دام یک سبک قدیمی سینمای حادثه‌ای افتاده‌اند و «مردبازنده»...