ملیکا کریمی

فیلمبرداری «پوستیژ» به پایان رسید

به گزارش باکس افیس ایران: فیلمبرداری فیلم کوتاه «پوستیژ» به کارگردانی و نویسندگی علیرضا دوکوهکی به اتمام رسید. فیلمبرداری فیلم کوتاه «پوستیژ» به کارگردانی و نویسندگی علیرضا دوکوهکی به اتمام...

کمتر از یک دقیقه