مستند

ساخت مستندی از ژاله علو

به گزارش باکس افیس ایران: ساخت مستند « دختر خورشید» که پرتره ای از زندگی ژاله علو هنرمند پیشکسوت و مطرح ایرانی است، به پایان رسید. مستند « دختر خورشید»...