مستند

معرفی هیات انتخاب و داوری جشنواره «ایساتیس»

به گزارش باکس افیس ایران:  هیات انتخاب و داوری بخش «فیلم» جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد «ایساتیس» معرفی شدند. اعضای هیات انتخاب و داوری شصت‌وپنجمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یزد-ایساتیس...

کمتر از یک دقیقه