مریم معترف

برگزاری نشست شورای سیاستگذاری چهلمین جشنواره تئاتر فجر

به گزارش باکس افیس ایران: نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در سال جاری برگزار شد. نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در سال...

کمتر از یک دقیقه